Regulament National Sportiv

FEDERATIA CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA

REGULAMENTUL NATIONAL

PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI CU PORUMBEI CÃLÃTORI

 

Regulamentul national pentru practicarea sportului cu porumbei cãlãtori cuprinde toate instructiunile în scopul asigurãrii unei bune organizãri a activitãtii competitionale, întãrirea disciplinei sportive si evidentierea celor mai valoroase performante columbofile pe plan national si international.

Prezentul Regulament National Sportiv (R.N.S.) a fost aprobat in sedinta Consiliului National al FCPR din România din 23.02.2008PARTEA  I

REGULI GENERALE SI SPECIALE

Capitolul  I

Mijloace necesare practicãrii sportului cu porumbei cãlãtori

 

Art. 1. - In competenta membrului columbofil - crescãtor de porumbei cu legitimatie (licentã) si cotizatie la zi - intrã urmãtoarele:

a) porumbei cãlãtori (voiajori) maturi, tineri (de un an, yarlingi) pui, în perfectã stare de sãnãtate (vaccinati etc.) cu inele matricole (genealogice) pe picior, cu titluri de proprietate.

b) crescãtorie (volierã);

c) inele matricole;

d) distante de concurs omologate;

e) resurse materiale si financiare necesare.

Art. 2. - In competenta organizatorilor (a comisiilor tehnic-sportive), intrã urmãtoarele:

a) loc de clemare si de îmbarcare porumbei (amenajat specific), de sigilare, de pornire si de desigilare ceasuri;

b) mijloc de transport porumbei la locurile de lansare;

c) certificat sanitar-veterinar si fitosanitar (pentru lansãrile de peste hotare);

d) cleme de concurs si aparate sau mijloace de clemare;

e) imprimate tipizate;

f) alte materiale necesare practicãrii sportului columbofil.

Capitolul II

Tipuri de concursuri si competente de organizare

 

Art. 3. — A. Concursurile cu porumbei cãlãtori se organizeazã de cãtre asociatiile afiliate la Federatia Crescatorilor de Porumbei din România (FCPR) prin Comitetul National Sportiv (C.N.S.) si prin comisiile tehnic-sportive ale federatiiei, ale asociatiilor, în medie o datã pe sãptãmânã, dar nu la intervale mai mici de 5 zile si nu mai mult de 5 concursuri pe lunã, la concursurile categoriei I (vitezã) si a II a (demifond) si nu la intervale mai mici de 10 zile si nu mai mult de 3 concursuri pe lunã, la concursurile categoriei a III a - fond , maraton si maraton international.

B. Conform normelor metodologice ale Federatiei Columbofile Internationale (F.C.I.) si adnotãri ale FCPR:

 a)   Concursurile cu porumbei cãlãtori - clasa sport, se organizeazã pe distante mai mari de 100 km (loc lansare - loc sosire), cu participarea: 1) - a cel putin 250 porumbei, ce apartin unui numãr de cel putin 20 columbofili pentru categoriile de distantã I (100-400 km) - vitezã si II (300-500 km) - demifond si: 2). - a cel putin 250 porumbei apartinând unui numãr de cel putin 40 columbofili pentru categoriile III (peste 500 km) - fond si maraton si IV (general - dar la concursurile de fond si maraton, ale acestei categorii) si minimum 50 columbofili la categoria Maraton International.

  b)  Pentru concursurile cu porumbei cãlãtori - clasa standard, sunt necesari minimum 150 porumbei angajati si minimum 20 columbofili participanti (indiferent de categoria de concurs).

Art. 4. a) Membrii columbofili ai unei asociatii participa la concursuri cu asociatia de unde fac parte si unde si-au achitat obligatoriu cotizatia de membru columbofil pe anul in curs. Columbofilii pot opta sa concureze si in alte asociatii daca sunt primiti de acestea.

Art. 5. Federatiile sau asociatiile pot organiza concursuri pentru toate categoriile

a) CNS cu acordul Comitetului Director al FCPR avizeaza planurile de zbor ale asociatiilor în privinta concursurilor vis a vis de numarul lor si a perioadei de desfasurare.

b) Asociatiile care doresc sã organizeze concursuri vor depune la CNS, pînã la 15 martie, planul de zbor si un memoriu justificativ, prin care, atât presedintele asociatiei cât si responsabilul tehnic-sportiv al asociatiei, în deplinã responsabilitate, vor garanta reusita concursurilor, motivand prin mijloacele existente la nivelul fiecãrei asociatii (conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2);

c) CNS în colaborare cu Comitetul Director al FCPR avizeazã planurile de zbor si memoriile asociatiilor care vor organiza zboruri si prin circularã de lucru pana la 31 martie, anuntã toate asociatiile asupra deciziilor luate.

d) Participarea la concursurile de fond, se face la alegere de cãtre fiecare membru sau asociatie, în functie de obiectivele urmãrite, întocmind un plan de zbor comun cu asociatiile participante la concursuri.

e) Dispozitiile, conditiile si clauzele, conform prezentului Regulament National Sportiv (R.N.S), vor fi stipulate într-un protocol respectat de cãtre toti membrii si asociatiile participante, pentru reusita deplinã a concursurilor.

f) O asociatie poate face doua planuri de zbor pe rute de zbor diferite si orice crescator poate participa la alegere pe una din ele, obligatoriu pe o sigura ruta de zbor de la inceput pana la sfarsit.

Art 6. - CNS cu acordul Comitetului Director al FCPR intocmeste anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate de asociatiile afiliate la FCPR, listã ce va fi difuzatã asociatiilor prin circularã de lucru la începutul anului competitional.

 

Capitolul   III

Programul concursurilor

 

Art. 7. a) Concursurile sportive columbofile pentru porumbeii sunt acceptate începând din ultima sâmbãtã a lunii aprilie si terminîndu-se în a doua duminicã a lunii septembrie iar pentru porumbeii pui perioada acceptatã este de la 15 iulie la 15 octombrie a fiecãrui an.

b) În functie de doleantele membrilor columbofili, a posiblitãtilor fiecãrei asociatii, a categoriilor de concursuri urmãrite în a se realiza baremurile FCI, Comisia tehnic sportivã a asociatiei va intocmi planul de concursuri (planul de zbor) avînd în vedere ca si cea mai apropiatã crescãtorie, în ceea ce priveste distantele de zbor, sã aibe sanse certe la realizarea baremului.

c) Modul de ordonare si de intercalare a categoriilor, ca si numãrul de concursuri se lasã la latitudinea comisiiilor tehnic-sportive, numãrul concursurilor putând fi mai mare decât numãrul prevãzut în barem, tinându-se cont si de cuprinsul articolului 47 aliniatele a si b din prezentul R.N.S.

Art. 8. a) Planul de concursuri va contine urmãtoarele rubrici (conform anexei 2):

1.Antet

2. Numãrul concursului

3. Localitatea de lansare, (de peste hotare- tara respectivã)

4. Data, adresa si intervalul în care se imbarcã porumbeii;

5. Punctul de frontierã;

6. Data lansãrii;

b) Distanta de la locul de lansare la crescãtoria fiecãrui columbofil, pentru fiecare concurs este cea mãsurata cu G.P.S si omologatã de FCPR. In acest sens, înaintea concursurilor conducerea fiecãrei asociatii va desemna o comisie formata din trei membri columbofili ce se va deplasa la domiciliul columbofilului si ulterior masurarii cu aparat GPS va trimite coordonatele la fima specializatã si confirmatã de Comitetul Director al FCPR care va trimite asociatiei coordonatele crescatorului pentru definitivarea listei cu distante. Rezultatele se vor finaliza în liste cu localitãtile solicitate si distanta respectivã; un exemplar se va înmâna titularului iar un exemplar va rãmâne la Comisia tehnic-sportivã a asociatiei. Firma specializatã trimite distantele calculate si la FCPR.

Cu ocazia aparitiei de noi membri columbofili sunt necesare mãsurãtori.

Distanta în km, necesarã, omologatã este cea cu trei zecimale.

c) Planurile concursurilor, în trei exemplare, trebuie obligatoriu, semnate cu numele si prenumele scrise citet, de cãtre presedintele si responsabilul tehnic-sportiv a asociatiei si stampilate corespunzãtor. Aceste trei exemplare se vor trimite obligatoriu la CNS pentru avizare pânã la 15 martie. Un exemplar va rãmâne la dosarul asociatiei arhivat la FCPR iar, douã exemplare vor fi returnate asociatiei. Un exemplar al planului de concursuri va insoti dosarul primului concurs cãtre omologatorul concursurilor desemnat de CNS, spre luare la cunostintã si urmãrire.

d) CNS va analiza toate planurile de concursuri primite; în cazul concursurilor de peste hotare va cumula concursuri cu lansãri din diferite localitãti si va face demersuri sportiv - diplomatice cu conducerile columbofile ale tãrilor respective pentru obtinere de aprobãri - invitatii scrise, în timp util; dupã primirea avizelor necesare va aduce la cunostinta asociatiilor, prin circularã de lucru, lista cu numele si adresele delegatilor - observatori care vor aviza lansãrile fiecãrui concurs precum si invitatia de a lansa porumbei - în limba tãrii respective (invitatie necesarã obligator la punctele de frontierã).

 

Capitolul   IV

Inscrierea porumbeilor în concurs

 

Art. 9
. - Numai crescãtorii de porumbei care sunt membri columbofili (cu cotizatia plãtitã la zi), cu legitimatia (licenta) semnatã, nesuspendati, (posibil si în tandem), cu toate obligatiile achitate catre asociatie si FCPR, care se regãsesc în tabelul cu membri columbofili ai asociatiei (un tabel va fi în dosarul asociatiei arhivat la FCPR si altul la omologator) vor fi autorizati sã participe la concursurile columbofile.

Art 10. - Un porumbel poate participa la concursuri intr-un an sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil. Cei care participã în tandem trebuie sã fie membri columbofili cu toate obligatiile achitate cãtre asociatie si FCPR. Tandemurile se acceptã în cazurile în care porumbeii apartin unei crescãtorii cu o singurã adresã.

Art. 11.- a) Listele porumbeilor maturi si tineri ce urmeazã sã participe la concursuri în sezonul competitional primavarã-varã (lista de start) - conform anexei nr. 4 - se întocmesc de cãtre fiecare columbofil, în dublu exemplar, vor fi semnate cu numele si prenumele acestuia si licenta vor fi predate comisiei tehnic-sportive a asociatiei pânã la 01 aprilie a anului respectiv. Un exemplar din listã rãmâne la asociatie iar al doilea exemplar se expediazã omologatorului concursurilor împreunã cu dosarul primului concurs, în listele de start vor fi consemnati numai porumbeii din crescãtoria proprie iar începând cu porumbeii eclozionati în anul 2003 numai cu titluri de proprietate.

b) Listele de start cu porumbeii pui, pentru concursurile din varã - toamnã vor fi trimise la omologator o data cu dosarul primului concurs.

Art. 12. a) Inscrierea porumbeilor intr-un concurs se face, de cãtre columbofil, pe fise colective de cromometrare - tip FCPR (anexa nr. 5) în douã exemplare pentru toate categoriile de distante. Fisele sunt puse la dispozitie de cãtre asociatie. Cei care folosesc ceasuri electronice computerizate au fisa de cronometrare în memoria calculatorului care trebuie sa fie listatã. Inscrierea porumbeilor în fisa proprie se poate face la domiciliu sau la locul de clemare si îmbarcare, înaintea sau in timpul prezentarii porumbeilor pentru clemare.

b) Participantul la concurs este direct rãspunzãtor de corectitudinea înscrierii urmãtoarelor date pe fisa proprie: asociatia, seria ceasului constatator, distanta omologatã cu trei zecimale, localitatea de lansare, data concursului, seria de pe inelul genealogic al porumbelului, anul, sexul, numele si prenumele columbofilului (eventual tandemul), numarul de telefon, numãrul de licentã (legitimatie) adresa exactã a volierei, semnãtura proprie.

c) La toate categoriile de distantã ( I, II si III si maraton) primii 5 porumbei de pe prima fisã de cronometrare formeazã echipa columbofilului si va fi special delimitatã (subliniatã).

d) Inscrierea porumbeilor pe fise colective de cronometrare se face numai cu pastã, citet si fãrã stersãturi - pentru cele douã exemplare se va folosi indigo (plombaginã) - se pot folosi si fise speciale autocopiatoare.

 

Capitolul  V

Clemarea si îmbarcarea porumbeilor

 

Art. 13. — Clemarea porumbeilor iar apoi îmbarcarea lor în mijlocul de transport specific columbofil se face în centrul sau în centrele (în functie de felul concursului) stabilite de organizatori si într-o anumitã perioadã de timp (ce trebuie respectatã de columbofili), detalii ce vor fi aduse anticipat la cunostinta columbofililor, în sedinte, telefonic sau scris. La toate concursurile organizate la categoriile I, II, III si maraton pot fi unul sau mai multe centre de clemare si îmbarcare.

Imbarcarea porumbeilor se poate amana sau devansa cu 1 – 2 zile fata de data concursului din motive meteorologice (timp nefavorabil) fara a impieta planul de zbor.

Intotdeauna, obligatoriu, la un centru de clemare si îmbarcare trebuie sã participe minimum 15 columbofili (sau tandemuri) si minimum 15 ceasuri de cronometrare pentru categoria I si a II-a si minimum 40 columbofili (sau tandemuri) si 40 de ceasuri la categoria a III-a fond si maraton.

Art. 14
.- a) O comisie de clemare este formatã din minimum 3 (trei) persoane. Asociatiile au obligatia sã aibã permanent delegati prezenti la clemarea si imbarcarea porumbeilor. Comisia va folosi masã de lucru, cleme de concurs, aparat de clemare (facultativ), pixuri, porumbeii si fisele de cronometrare prezentate de columbofil sau delegatul sãu, în functie de necesitãti pot functiona mai multe comisii de clemare si imbarcare. Organizatorul isi asuma riscurile pentru aventuale erori ce apar din vina persoanelor ce nu sunt membri columbofili dar participa la comisiile de clemare.

b) Clemele de concurs folosite sunt de douã feluri: 1 - din cauciuc inelarã, pe ambele fete avînd marcate în relief câte o serie de cifre sau 2 - clemã electromagneticã, proprie fiecãrui porumbel si a cãrei serie interioarã se aflã în memoria calculatorului (special pentru asemenea fel de clemare). Anual CNS va hotãrî, în functie de posibilitãti, modelul clemelor ce se vor folosi în întreaga tarã.

c) Columbofilul sau delegatul sãu care participã la concurs numai va asista, din apropiere (dar nu va ajuta) la clemarea si îmbarcarea porumbeilor proprii. El nu trebuie sã afle seriile clemelor de concurs aplicate porumbeilor sãi, exceptie facand columbofilii cu ceasuri electronice.

Art. 15. — a) Un membru al comisiei preia câte un porumbel din cosul în care au fost adusi, verificã starea de sãnãtate si seria inelului matricol, îl cautã si il localizeazã în fisa de cronometrare completatã si prezentatã de columbofil; alt membru al comisiei de clemare preia o clemã de concurs si scrie ambele serii în dreptul porumbelului identificat; al treilea membru aplicã clema respectivã pe piciorul porumbelului si il depune intr-un alt cos special pentru imbarcare sau îl va introduce direct intr-o boxã a mijlocului auto de transport porumbei. Se procedeaza astfel pânã la terminarea si completarea intregii fise de cronometrare a columbofilului respectiv, urmând apoi alti columbofili cu porumbeii lor. La fel se procedeaza si la cei cu ceasuri electronice unde este obligatorie verificarea inelului matricol si inscrisul din ceas la introducerea in antena a piciorului cu cip.

b) La cei cu ceasuri electronice imbarcarea porumbeilor se face obligatoriu pe concursul nr. 1 (sau de la prima pozitie). Cand sunt mai multe concursuri in acelasi week-end se respecta ordinea cronologica a imbarcarilor. Listarea fisei de concurs se face obligatoriu imediat dupa fiecare imbarcare si va fi semnata de comisia de imbarcare dupa care este predata crescatorului pentru a-si completa datele de identificare. Completarea datelor se va face in prezenta comisiei de imbarcare. La ceasurile electronice folosite de mai multi crescatori se va trece numarul concursului in ordine crescatoare pentru fiecare crescator.

c) Fisa de cronometrare completatã, cu bararea locurilor nefolosite din josul paginii, va fi semnatã, la rubrica respectivã, de toti membrii comisiei de clemare cu numele si prenumele fiecãruia, licenta, numarul de telefon si semnãtura proprie; fisa (ambele exemplare) vor ramâne la organizatori, cumulându-se toate, în finalul clemãrii, intr-un dosar de concurs.

d) Organizatorul îsi poate rezerva dreptul de a contramarca porumbeii prin stampilare pe aripã, dacã se considerã necesar acest lucru.

Art. 16. — a) Imbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe bazã de sexe, în toate boxele, astfel încât sã nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili. Aceastã operatiune se face sub îndrumarea unui membru columbofil care va intocmi si diagrama concursului (anexa nr. 6 ) în care se va consemna numãrul de porumbei existent în fiecare boxã si numãrul total in final. Ea va trebui sã continã precizat si numãrul de metri pãtrati folosibili ai mijlocului de transport respectiv.

b) Numãrul de porumbei imbarcati în boxe pe unitatea de suprafatã (1 metru pãtrat) este de maximum:

1. - 40, la concursurile de vitezã si demifond;

2. - 35, la concursurile de fond, peste 500 km;

3. - 25, la concursurile nationale (internationale).

Art. 17
. - Dacã în timpul clemãrii sau îmbarcãrii se elibereazã involuntar unul sau mai multi porumbei si acestia sunt ai columbofililor din localitatea de îmbarcare, porumbeii vor fi prezentati organizatorilor în aceeasi zi. Dacã acesti porumbei apartin unor asociatii din alte localitãti ei vor fi declarati pânã în prima zi a concursurilor, la ora 8.

Art. 18. - Dupã terminarea operatiunilor de clemare si îmbarcare a porumbeilor comisia tehnic sportivã a organizatorului concursului (împreunã cu delegati ai asociatiilor participante, când este cazul) vor intocmi Dosarul care va însoti mijlocul de transport porumbei la locul de lansare. Astfel câte un exemplar al fiselor de cronometrare, asezate în ordinea asociatiilor participante, vor fi stampilate si semnate dupã cum urmeazã:

- numai o stampilã si semnãtura asociatiei sau centrului de imbarcare

Tot din dosar mai face parte procesul verbal de lansare tip FCPR (în trei exemplare) care se va completa la majoritatea rubricilor inclusiv evidenta pe asociatii a porumbeilor angajati, semnatã si stampilatã corespunzãtor de organizator.

Procesele verbale la concursurile din strãinãtate vor fi traduse în limba nationalã a delegatului-observator, a celui ce urmeazã sã confirme lansarea.

Diagrama concursului, a mijlocului auto de transport porumbei, în douã exemplare, semnatã si stampilatã va face parte din dosar.

La concursurile din strãinãtate din dosar mai face parte Certificatul sanitar-veterinar (ce va fi semnat si stampilat la punctul sau punctele de frontierã);

Deplasarea mijlocului de transport in vederea colectarii porumbeilor de la mai multe centre de imbarcare se face cu boxele sigilate avand aplicate sigilii. La sosirea la noul centru de imbarcare se vor verifica sigiliile. 

 

Capitolul   VI

Reglarea, sigilarea si pornirea ceasurilor de cronometrare

 

Art. 19. - a) Columbofilii trebuie sã detinã ceasuri de cronometrare conform modelelor aprobate de CNS si în perfectã stare de functionare, cu bandã de hârtie, tusiere de calitate si tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile farã capac la disc sau fãrã clapetã la fiecare cusetã).

b) Orice ceas Heirman se va putea folosi numai cu carcasã de plastic de protectie prevãzutã de fabricant sub capac si o saibã de la tusiera, de sigurantã;

c) La ceasurile cu bandã de hârtie dublã, banda valabilã pentru concurs este banda de pe tamburul interior,

d) Orice ceas de cronometrare trebuie sã aibã trecut, pe o etichetã, la exterior, numele si prenumele proprietarului.

e) Abaterea acceptatã de la ora exactã, în plus sau minus, este de numai 3 minute pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului ( mecanic sau electronic).

Art. 20.
a) Sigilarea ceasurilor se face, indiferent de felul concursului, la centrul si în perioada de clemare si imbarcare a porumbeilor.

b) Comisia de sigilare este formatã tot din minimum trei persoane, în comisie pot fi inclusi si delegati ai altor asociatii participante.

c) Pe banda de cronometrare, la inceputul ei se consemneazã:

1. concursul si data lansãrii;

2. numele si prenumele columbofilui (columbofililor) ce va/vor introduce cleme în ceas,

3. seria ceasului;

4. comisia de sigilare formatã din trei persoane cu nume, prenume si semnãturã proprie;

5. o stampilã

d) Fixarea Indicatorului zilei se face fix pe linia de pe cadran a ultimei cifre (cea mai mare) specifice fiecãrui ceas si anume pe ziua a 7 a, a 10 a sau a 12 a (perioada maximã de functionare a ceasului).

Pentru ceasurile Junior si Benzing Paloma fixarea zilei se face pe ziua a 7 a.

e) Fixarea orei se face la o orã întreagã, cel mai tîrziu la ora 20. Orarul trebuie sã fie fixat pe ora stabilitã iar minutarul trebuie sã fie la zero (0).

Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (aceeasi pentru toti columbofilii).

Ceasul se sigileazã de cãtre comisia de sigilare astfel încât inelul format din atã sau sârmã subtire sã nu fie prea larg (sã permitã intredeschiderea capacului), cu plomba stantatã.

f) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenti doar la desigilarea si controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinsi în procesele verbale respective,dar nu mai tirziu de anuntarea si marcarea primului control final la ceasurile mecanice.

g) Posesorii ceasurilor electronice inainte de prima imbarcare pentru concurs vor veni cu porumbeii clemati, iar inainte de imbarcare vor scoate un listing cu seriile porumbeilor si a cipurilor electronice cuplate. Acest listing obligatoriu va fi scos dupa orice modificare facuta in ceasul electronic cat si atunci cand o cere conducerea asociatiei pentru control. Orice neconcordanta duce la anularea concursului.

h) Fisa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere “control ceas atomic” (care nu arata ora ceasului atomic citita) va fi anulata.

i) Stergerea rezultatelor de imbarcare, duce la anularea concursului la acel ceas electronic, chiar daca se face dovada cu fisa de imbarcare.

j) Este interzis sa se faca modificari pe fisa de imbarcare, aceasta ducand la anularea concursului. Asociatiile care au concurenti cu sisteme electronice, vor desemna comisii care vor raspunde de corectitudinea imbarcarcarilor.

k) Columbofilul care participã la concursuri trebuie sã posede ceas de cronometrare sau sã facã dovada înregistrãrii porumbeilor proprii în alt ceas înscriind pe fisa de cronometrare seria acestuia.

l) Cu ocazia sigilãrii ceasurilor la toate tipurile de concurs se intocmeste un Proces verbal de sigilare (anexa nr.7) în care vor fi trecute toate ceasurile participante dupã urmãtorul tabel: nr. curent, nume, prenume columbofil, asociatie, seria si modelul ceasului, numãrul de ordine a cusetei de pe circumferinta discului, în pozitia sigilat care va fi semnat de membri comisiei si stampilat corespunzãtor.

Art. 21. - a) La pornirea ceasurilor, controlul final cât si la lansarea porumbeilor este nevoie de o sursã exactã ce indicã ora (momentul) activitãtii respective. In acest sens organizatorul trebuie sã foloseascã un ceas de mare precizie un aparat radio (al saselea bip sonor marcheazã ora exactã) sau un telefon mobil, cu solicitarea anterioarã a orei exacte la Romtelecom (Robot), posibil ceasul atomic al sistemelor electronice.

b) Pornirea ceasurilor se face numai în ziua anterioara datei stabilirii lansãrii porumbeilor, la ora la care a fost fixat cronometrul, la nivelul sediului asociatiei organizatoare sau pe centre (stabilite de organizatori) dupã cum urmeazã:

1. La toate concursurile de viteza, demifond, fond si maraton la pornirea ceasurilor trebuie sa fie prezenta o comisie formata din minim 3 membri columbofili stabilita de conducerea asociatiei, care va intocmi si semna Procesul verbal de pornire a ceasurilor mecanice. Nu e obligatorie prezenta columbofililor posesori de ceasuri electronice.

c) La toate modelele, cu exceptia ceasurilor Junior, Benzing Paloma si a celor electrice si electronice computerizate, dupã pornirea ceasurilor, de cãtre fiecare columbofil, se va manevra, din cheie, banda inregistratoare astfel încât sã se poatã citi, de cãtre comisia de pornire a ceasurilor, marcajul initial în vizorul ceasului.

d) Numai dupã marcajul de pornire a ceasurilor se va intocmi un proces verbal de pornire (anexa 8) în care se vor mentiona: numele si prenumele proprietarului, seria si modelul ceasului, numãrul cusetei de pe disc unde se va introduce prima clemã, care va fi semnat de minimum 3 columbofili si stampilate.

e) Dupã terminarea operatiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a masinii cu porumbei si a ceasurilor, atât stampila asociatiei organizatoare, clestele de sigilat cat si cheia de autorizare si evaluare a ceasurilor electronice se vor depune într-un dulap sau cutie specialã, închise, pe care se va aplica prin lipire o bandã semnatã de presedinte sau responsabilul tehnic sportiv (sigiliu). Acestea se vor elibera la sfãrsitul concursului sau în cazul avizãrilor de lansãri de porumbei de pe teritoriul judetului. Delegatii -observatori pot folosi stampile ale asociatiilor.

f) Dacã în momentul bãtãii de pornire a ceasurilor un ceas nu porneste se acordã 15 minute pentru desigilarea, verificarea si repunerea ceasului respectiv la + 15 minute, apoi se porneste si se sigileazã ceasul .

 

Capitolul   VII

Transportul porumbeilor la locurile de lansare

 

Art. 22. Transportul porumbeilor clemati se face numai cu mijloace specializate de transport obligatoriu sigilate dupa imbarcare, iar în diagrama masinii se va specifica suprafata totalã functionalã a boxelor cu porumbei.

Art. 23. - a) Boxele trebuie sã fie prevãzute cu sisteme de adãpare si alimentare din exterior sau interior si sã aibã o înãltime interioarã de cel putin 22,5 cm. Boxele trebuie sã fie numerotate vizibil. In functie de tipul constructiv al mijlocului de transport mai sunt necesare : o scarã mobilã de acces, bidoane si jgheaburi pentru apã, saci cu mâncare, mãturã si fãras, etc.

b) Pentru transportul porumbeilor asociatiile trebuie sã facã apel la soferi si columbofili delegati - lansatori cu experientã. Ei vor fi instruiti de cãtre organizatori.

c) Porumbeii trebuie sã fie asigurati cu hranã si apã pentru ca în cazurile în care lansarea nu se poate efectua la data stabilitã, din motive obiective (defectiune a masinii, vreme total nefavorabilã, etc.) sã se poatã amâna lansarea. In aceastã situatie, delegatul - lansator este obligat sã informeze telefonic conducerea asociatiei organizatoare iar aceasta, sã aducã situatia de fapt la cunostinta columbofililor participanti.

Art. 24. a) Dupã terminarea îmbarcãrii porumbeilor, fiecare boxã sau seturi se boxe se sigileazã de cãtre organizator. In acest moment delegatul - lansator preia de la organizatori Dosarul ce contine:

1. trei exemplare a procesului verbal de lansare;

2. douã exemplare a diagramei masinii;

3.un exemplar a tuturor fiselor de cronometrare colectivã a porumbeilor îmbarcati;

4. numele, prenumele, adresa, nr. de telefon a delegatului - observator din localitatea de lansare a porumbeilor;

5. un plic obisnuit, pentru intern si unul special (cu valoare timbratã) la concursurile din strãinãtate, suma de bani necesara.

6. pentru concursurile din strãinãtate Certificatul sanitar-veterinar si certificatul fito-sanitar.

b) La concursurile de peste hotare, la punctele de trecere frontierã sunt necesare multiple documente legate de trasportator (acte sofer, acte masinã: licentã, carte verde, etc.) si de porumbei. Invitatia columbofilã a tãrii unde va avea loc lansarea, certificat sanitar veterinar - obtinut cu ocazia imbarcãrii porumbeilor, certificat fito-sanitar (pentru hrana pãsãrilor), declaratie de export temporar, adeverinte cu cont bancar, cod fiscal al asociatiei, pasapoarte, etc. Pentru reusita concursurilor se impune o vizitã de documentare a asociatiei organizatoare, la punctul de frontierã ce urmeazã a fi tranzitat sau la un centru vamal teritorial.

Art. 25. – Delegatul - lansator trebuie sã acorde toate îngrijirile porumbeilor care-i sunt încredintati atît pe drum cat si la sosirea la locul de lansare (hranã, apã, parcare la umbrã, în liniste si aer liber, etc.). El va detine un ceas de mânã reglat la ora oficialã a României si un telefon mobil.

 

Capitolul   VIII

Lansarea   porumbeilor

 

Art. 26. - a) Locurile de lansare vor fi aprobate de CNS, la începutul anului, conform planurilor de concursuri, atat din localitãti unde functioneazã asociatii columbofile cât si din alte localitãti unde nu sunt asociatii (în acest ultim caz, asociatia organizatoare va suporta contravaloarea drumului parcurs de delegatul-observator, împuternicit de asociatia gazdã).

b) Asociatiile organizatoare vor trimite din timp, prin recomandatã cu confirmare de primire, planurile de concursuri presedintilor de asociatii de pe teritoriul cãrora urmeazã sã facã lansãrile. Apoi cu cel putin 24 de ore înaintea zilei si orei aproximative stabilite, conform planului, pentru lansare, organizatorii iau legãtura telefonicã cu presedintele sau altã persoanã din conducere, pentru a stabili locul si ora întalnirii masinii cu porumbei cu delegatul- observator. Pentru sigurantã se vor prezenta si incã trei numere de telefon a unor columbofili din conducerea asociatiei primitoare.

Art. 27. a) Prezenta delegatului - observator este obligatorie la locul stabilit pentru intalnire si apoi la locul de lansare. Cu dosarul concursului in mânã, privind pe diagramã, delegatul - observator verificã integritatea boxelor, a sigiliilor, dacã toti porumbeii posedã inele si cleme de concurs si dacã numãrul de porumbei din mai multe boxe corespunde numãrului trecut pe diagramã. Verificarea se face in mod operativ farã a impieta asupra orei programate pentru lansare.

Apoi se rup sigiliile, se scot lacãtele sau suruburile de inchidere a usilor si la semnalul delegatului - lansator, privind la ceas, se elibereazã toti porumbeii. Numai dupã acest moment delegatul - observator completeazã rubricile procesului verbal de lansare (in trei exemplare), neuitand ziua si ora lansãrii (la concursurile din strãinãtate ORA ROMÂNIEI) isi scrie numele si prenumele, adresa completã si numãrul de telefon, aplicã stampila si semneazã. Aplicã stampila si semneazã si pe diagrama masinii (douã exemplare). Urmeazã aplicarea stampilei (fãrã semnãturã) pe fiecare din fisele de cronometrare colectivã prezente in dosar in cazul depistãrii unor nereguli se vor consemna in procesul verbal de lansare.

Delegatul - lansator va primi plicul deschis ce are completatã adresa omologatorului concursului respectiv si introduce un exemplar al procesului verbal de lansare si un exemplar al diagramei. Deplasarea delegatului - observator va fi suportatã de organizatori. Plicul, devenit scrisoare, se trimite, prin serviciul postal, de cãtre delegatul - observator din localitatea de lansare, imediat sau, cel târziu, in prima sãptãmânã de dupã lansare.

b) In caz de fortã majorã (timp total nefavorabil, masinã defectã etc.) se poate efectua lansarea din altã localitate cu aprobarea asociatiei organizatoare, a CNS (anuntat telefonic si apoi scris) si bineinteles a conducerii asociatiei columbofile care va desemna un delegat observator, al noii localitãti, pentru avizarea lansãrii. Noua localitatea va fi consemnatã in procesul verbal de lansare.

c) In cazul in care delegatul - lansator nu soseste la lansare din motive exceptionale ce nu tin de culpa asocitiei organizatoare a concursului, confirmarea lansarii va fi data telefonic de Presedintele CNS sau daca acesta nu poate fi contactat de un membru al CNS care va informa imediat in scris FCPR despre aceasta lansare. Se va face dovada lansarii din acea localitate. Se accepta maxim un caz de acest tip intr-un sezon.

 

Capitolul   IX

Constatarea porumbeilor

 

Art. 28.- a) Tinând cont de distanta dintre localitatea de lansare si crescãtoria proprie, de conditiile meteorologice, a orei matinale de lansare - in principal a vitezei de zbor a primilor porumbei, columbofilul sau un "inlocuitor" al acestuia va astepta, cu ceasul de cronometrare functionând (si trecut in procesele verbale de sigilare si de pornire) sosirea pãsãrilor, in ordinea sosirii in crescãtorie, columbofilul deposedeazã porumbelul, de clema de concurs si o introduce (dacã e cazul, mai intâi, intr-un tub mic inchis la un capãt la toate ceasurile fara capac si clapeta) prin orificiul de acces în ceasul de cronometrare sigilat (tubul mic se introduce cu deschiderea in jos) si imediat se  actioneazã mecanismul ceasului - o cheie, o pârghie, astfel incât discul din interior sã se roteascã, iar mecanismul de imprimare sã stanteze ziua, ora, minutul si secunda marcãrii pe banda de hârtie. S-a consemnat, astfel, constatarea porumbelului. Pe rând si numai câte o singurã clemã va fi introdusã în ceas si "marcat" (actionat imediat mecanismul de rotire). Unei cleme de concurs din cuseta de pe circumferinta discului îi corespunde un marcaj complet de pe banda de hirtie.

b) Porumbeii clemati cu cleme magnetice vor fi inregistrati electronic, prin placa de la intrare in volierã, in memoria ceasului si în lipsa columbofilului la crescatoria proprie.

c) Columbofilii care nu posedã ceas constatator, printr-o întelegerea anterioarã, introduc cleme de concurs intr-un ceas vecin.

d) Dacã ceasul de cronometrare prezintã defectiuni sau se opreste si are deja introduse cleme de concurs, se poate rupe sigiliul si deschide, iar clemele se pot introduce, pe rând, în alt ceas cu obligatia ca banda ceasului defect si ceasul constatator sã fie aduse de columbofilul primitor sau proprietar la comisia de desigilare, anuntând acest lucru; banda respectivã se ataseazã fisei de cronometrare proprii (in caz contrar se anuleaza rezultatele etapei respective la columbofilii in cauza).

e) Nu se ocupã niciodatã ultima cusetã a ceasului mecanic sau electric.

Art. 29. - a) Durata maximã de concurs este urmãtoarea:

*
   2 zile, inclusiv ziua lansãrii - pentru distante de 100-400 km;

*   3 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru distante de 300-500 km;

*   6 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru concursurile peste 500 km.

b) Perioada unei zile de zbor este de la ora 05.00 la ora 22.00. Durata primei zile este de la ora lansãrii pânã la ora 22.00.

c) Porumbeii pot fi constatati si în timpul noptii (porumbei ce zboarã si in conditii de vizibilitate redusã sau, din diverse motive, columbofilul depisteaza mai târziu porumbelul sosit în volierã).

Art. 30. - Dacã este cazul, în timpul constatãrii porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor) orice columbofil participant este obligat sã admitã cel putin doi delegati (împuterniciti telefonic) din partea asociatiei organizatoare, a omologatorilor, a membrilor CNS sau Comitet Director al FCPR care vor verifica porumbeii sositi, clemele si inelele acestora, ceasul constatator si marcãrile acestuia (posibil introducerea unui biletel si un control "intermediar" la ceas) etc., dupã care vor intocmi un proces verbal, cu cele observate, care va fi înaintat de urgentã conducerii asociatiei, CNS sau CD al FCPR. Membrii CD, CNS si omologatorii nu au nevoie de delegatie.

Art. 31. - a) In cazul concursurilor de fond si maraton (la toate concursurile peste 500 km) este obligatorie anuntarea telefonica a sosirii primilor doi porumbei (pe crescator) in maxim o ora de la marcarea in ceas. Anuntul va contine nume, prenume columbofil, asociatia, numar inel matricol porumbel, ziua, ora, minutul marcarii in ceas (conform anexei nr. 1) iar organizatorii isi rezerva dreptul de a controla sosirile anuntate de oricare columbofil. Neanuntarea telefonica a primilor doi porumbei sositi sau anuntarea tardiva (peste o ora de la sosire) conduce la anularea rezultatelor columbofilului la acel concurs. Se vor anunta numai porumbeii sositi in prima zi de concurs. Porumbeii sositi dupa ora 22.00 pot fi anuntati pana cel tarziu ora 06.00 a diminetii urmatoare.

b) Se considerã prima zi de concurs ziua în care sunt sositi si marcati în ceas primii porumbei pe concurs (este posibil numai unul) chiar dacã sunt sositi în ziua a 2-a, a 3-a etc., dupã ziua lansãrii.

c) Dublajele altor concursuri sunt acceptate în timpul desfãsurãrii concursurilor de fond si maraton, când se pot face concursuri din categoriile I, II-a (în acest caz benzile ceasurilor vor rãmâne în dosarele concursurilor de fond sau maraton).

d) La categoría MARATON INTERNATIONAL, nou infiintata ramane norma oficiala a FCI, adica 4 etape de peste 800 km, cu o participare de minim 50 de columbofili si un total de minim 3200 km in 2 ani , din care minimum o etapa in fiecare an.

e) Categoría MARATON NATIONAL se realizeaza prin parcurgerea a 2400 km in trei etape, fiecare peste 700 km cu participarea a minim 40 de crescatori, iar la doi ani (palmares) norma se dubleaza.

f) Perioada de organizare a concursurilor pentru maturi si tineret se poate decala in functie de EPIZOTII si CALAMITATI NATURALE dar sa nu depaseasca 15 etape pentru categoría I si a II a respectand planul de zbor depus la CNS si aprobat.

 

 

 

Capitolul X

Desigilarea ceasurilor

 

Art. 32. - a) Dupã perioada de timp alocatã desfasurãrii concursului sau mai devreme (datã stabilitã de organizatori) columbofilul, avand in posesie ceasul constatator mecanic sau electronic unde a introdus clemele de concurs sau a inregistrat sosirile, se va deplasa la ora (mai devreme cu cel putin 30 minute fatã de ora marcãrii controlului final) la centrul stabilit de organizator pentru desigilare. Si ceilalti columbofili cu ceasuri defecte, oprite, farã cleme etc., trebuie sã fie prezenti. La concursurile categoriilor I si II se pot desigila ceasurile si în prima zi de concurs.

b) Locul de desigilare poate fi în unul sau mai multe centre dar cu respectarea obligatorie a prezentei a unui numar de 15 columbofili si 15 ceasuri la toate concursurile. Daca nu sunt indeplinite aceste conditii desigilarea incepand cu urmatoarea etapa se va face la centrul de imbarcare a porumbeilor. Organizatorul poate lua si alte masuri de siguranta.

c) Dacã, din diverse motive un columbofil nu se prezintã cu ceasul la ora controlului final, ceasul respectiv, sigilat sau chiar cu sigiliul rupt, defect, oprit va fi adus obligatoriu la locul si data clemãrii porumbeilor în concursul urmãtor când îl va prezenta comisiei tehnic - sportive spre verificare. Dupã ultimul concurs ceasul si banda vor fi aduse la prima întâlnire la asociatie. Banda ceasului va fi atasatã fisei de cronometrare corespunzãtoare (a concursului anterior). In caz contrar se anuleaza rezultatele anului respectiv la columbofilul in cauza.

d). Imputernicitul centrului, la finalul desigilãrii, va ridica toate actele si le va trimite, in cel târziu trei zile, comisiei tehnic-spotive a asociatiei organizatoare si de aici clasificatorului pentru intocmirea clasamentului concursului.

Art. 33. - Comisia tehnic - sportivã a asociatiei organizatoare sau (într-un alt centru a asociatiei insãrcinatã cu desigilarea), va verifica, pe rând, fiecare ceas, integritatea lui, prezenta sigiliului iar în cuseta ultimã (numãrul acesteia trebuie trecut în procesul verbal de desigilare) va introduce un biletel stampilat cu inscriptia "Control final". Exceptie fac ceasurile electronice computerizate. Fiecare ceas verificat este consemnat în procesul verbal de desigilare (anexa nr.12). Toate aceste operatii se fac înainte de ora stabilitã pentru controlul final.

Art. 34. a) Presedintele sau un alt columbofil cu ceas de mare precizie (sau ceas atomic) anuntã, cu voce tare, ora exactã a controlului final, moment în care fiecare columbofil manevreazã mecanismul ceasului- cheie, parghie, marcand astfel controlul final. Apoi, dupã un interval de timp ce poate fi de la 1 minut la 10 minute, stabilit de organizatori, prin tragere la sorti a minutului (10 biletele de la 1 la 10) se face, de cãtre toti columbofilii al doilea marcaj de control final. Numai dupã aceastã a doua marcare se trage banda la geamul vizor. Nu se trage banda la ceasurile Junior sau Benzing Paloma, Benzing CC, în schimb la ceasurile Heirman, Pllaschaert mai este nevoie de incã un marcaj "bãtaie, pontare".

b) Dupã marcaje, fiecare columbofil primeste fisa de cronometrare colectivã a porumbeilor proprii si asteaptã, în continuare desigilarea ceasului.

Art. 35. - Urmeazã desigilarea propriu-zisã care se face public de cãtre comisiile tehnic sportive intocmite în acest sens. Comisia este formatã din minimum trei persoane. La masa de lucru columbofilul prezintã ceasul sigilat si fisa de cronometrare colectivã. El va sta aproape, supraveghind în liniste, operatiile de scoatere a clemelor din ceas si consemnarea acestora în fisa de cronometrare. Un membru al comisiei rupe sigiliul ceasului, îl deschide si în functie de modelul ceasului, extrage cu atentie mai întâi discul cu cleme iar apoi banda de hârtie imprimatã.

Dacã se rupe banda in timpul manipulãrii ei de cãtre comisia de desigilare, se va face un proces-verbal în acest sens iar banda va fi luatã in considerare.

Are loc acum o primã verificare a benzii de ceas fãcutã de al doilea membru al comisiei care va urmãri:

- însemnãrile ºi stampilele de la incepul benzii;

- consemnarea numelui si prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat în ceasul respectiv,

 - perforarea de control initial care trebuie sã fie înainte de marcajul de control initial;

- marcajele sã fie vizibile, - zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimã acest lucru);

- marcajele de control final (minimum douã);

- perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unicã, obligatoriu în al doilea marcaj final sau dupã acesta;

Apoi va citi cu atentie primul control final - abaterea de la ora exactã, in plus sau in minus trebuie sã fie mai micã de 3 minute în 24 ore de functionare a ceasului. Aceastã regulã se aplicã obligatoriu si la marcajul de control intermediar atunci cand e cazul.

In timpul al doilea se va face o verificare simultanã, încrucisatã a marcajelor de pe bandã, numãrul si ordinea acestora cu ordinea clemelor aflate în cusete pe circumferinta discului (mobilizat din ceas sau rãmas în ceas pe o laturã a acestuia-dupã modelul ceasului). Ceasurile fãrã capac la disc sau farã clapete la cusete, prevãzute de fabricant, trebuie sã continã clemele de cauciuc în micile tuburi cu deschiderea in jos. Unei cleme trebuie sã-i corespundã obligatoriu o marcare pe bandã. A se regla ceasurile Junior in acest sens.

 In al treilea timp lucreazã toti membri comisiei:

1.   Primul extrage, numai în ordine (de la prima clemã la ultima) si citeste seriile  clemei,

2.    Al doilea noteazã, scrie pe bandã, dar în afara cadranelor sau datei imprimate, în ordinea marcãrilor pe bandã (1,2,3 etc.), ziua, ora, minutul si secunda marcãrii porumbelului, seriile (mare si micã) a clemei corespunzãtoare si prin dictare sau citire de pe fisã, trece si seria inelului matricol al porumbelului sosit (nu va mai scrie coordonatele sosirii la ceasurile care fac deja acest lucru - exemplu: Junior sau Benzing Paloma); dacã în ceas au marcat mai multi columbofili va consemna si numele si prenumele proprietarului porumbelului;

  3.   Un al treilea membru noteazã pe fisa de cronometrare în dreptul porumbelului: ziua, ora, minutul si secunda sosirii si numerotarea ordinii scoaterii din ceas, în lateral dreapta (1,2,3 etc.)

Se procedeazã astfel pentru toate clemele introduse în ceas sau dacã organizatorii, de comun acord cu columbofilii si clasificatorul, au decis sistarea extragerii clemelor dupa o anumitã ora (au sosit cca. 25-30% din porumbei) se respectã aceastã hotãrâre. Marcajele care nu au clemã corespondentã se anuleazã, se bareazã - scriind "Anulat' si numele, prenumele si semnãtura membrului comisiei.

De asemenea, la sfarsitul benzii se va scrie ora primului control final, care, va fi trecutã si pe fisa colectivã de cronometrare (stanga sus) si corectia totalã de timp în secunde cu semnul + (plus) sau - (minus). Apoi în afara celui de al doilea marcaj se trece obligatoriu de cãtre fiecare membru al comisiei de desigilare numele, prenumele si semnãtura proprie. De asemenea, membrii comisiei de desigilare vor semna si în partea de jos a fisei de cronometrare, în locul rezervat acestui lucru. În final banda de ceas pliatã gen "armonicã" se prinde cu o agrafã de fisa de cronometrare colectivã proprie si se înainteazã comisiei tehnic-sportive care va aplica stampila sau stampilele conform art. 19, în afara marcãrilor de crontrol final.

Comisia de desigilare, obligatoriu, va bara, anula rândul porumbeilor nemarcati, neconstatati, nesositi la ceas. Ceasurile electronice computerizate au un regim special la desigilare dar listarea sosirii porumbeilor trebuie facuta concomitent cu desigilarea ceasurilor mecanice.

Art. 36. - Dupã terminarea desigilãrii tuturor ceasurilor si listarii sosirilor din ceasurile electronice, benzile si fisele acestora ca si benzile ceasurilor anulate cu fisele corespunzãtoare si celelalte fise farã nici o adnotare precum si listingurile de sosire in ceasurile electronice, împreunã cu procesul verbal de lansare, diagrama masinii, procesul verbal de sigilare, procesul sau procesele verbale de pornire a ceasurilor, procesul sau procesele verbale de desigilare, certificatul sanitar-veterinar (pentru concursurile din strãinãtate) si alte procese verbale intocmite la concursul respectiv (derogari de la planul de zbor aprobate de presedintele CNS, control la volierã, rupere de benzi, sesizãri, abateri si sanctiuni etc.) vor constitui cuprinsul dosarului care va merge la clasificator pentru întocmirea clasamentelor - a porumbeilor si a columbofililor.

 

Capitolul   XI

 Corectiile de timp a ceasurilor

 

Art. 37. — Avansurile sau întârzierea ceasurilor de cronometrare fatã de ora oficialã se calculeazã astfel: - se stabilesc diferentele de timp, în secunde, pentru avansurile sau rãmânerea în urmã a ceasurilor între ora oficialã si ora controlului final marcat. Aceste diferente reprezintã corectia totalã (Ct) pentru fiecare cronometru; - se calculeazã corectia pentru o orã (Co) impãrtind corectia totalã la numãrul intreg de ore de functionare a ceasului, mai precis dintre controlul final si cel initial (N) Co = Ct/N

- se calculeazã corectia initialã (Ci) pana la ora marcãrii primului porumbel sosit în concurs, Ci =Co x Np, in care Np este numãrul intreg de ore de la pornirea ceasului pânã la inregistrarea primului porumbel.

- in functie de durata aproximativã între marcãrile primului porumbel si de mãrimea corectiei pentru o orã, o jumãtate sau un sfert de ora, se aplicã corectia definitivã (Cd) tuturor porumbeilor marcati în ceasul respectiv. Corectia definitiva, pentru fiecare porumbel, va apãrea atât în fisele de cronometrare cât si într-o coloanã a clasamentului porumbeilor.

 

Capitolul   XII

Clasamentele concursului

 

Art. 38. a) Clasamentele concursului, a porumbeilor si cel al columbofililor, se intocmesc, folosind un program creat pe calculator unic în intreaga tarã dupa cum urmeaza:

- clasamentele la categoria I si a II-a se pot face la nivel de organizatori, asociatie si centre de imbarcare daca se intrunesc conditiile art. 3 lit.b (minimum 20 columbofili din si 250 porumbei)

- clasamentele la categoria a III-a (fond) si maraton se pot face la nivel de organizatori, centre de imbarcare si asociatii daca se intrunesc conditiile de minimum 40 crescatori la fond sau maraton si 50 crescatori la maraton international.

b) Ca date generale, initiale de lucru clasificatorul are nevoie de: ora exactã pornire ceasuri, timpul de la pornire pânã la lansare, ora exactã control final, timp de functionare cceasuri, numãr zile de concurs, durata unei zile de concurs, totalul porumbeilor angajati, numar porumbei clasati (maximum 20 % din cei angajati la concurs), numãr columbofili participanti.

c) Ca date specifice fiecãrui columbofil: asociatia din care face parte, distanta de concurs omologatã, marcajul controlului final;

d) Ca date particulare fiecãrui porumbel: pozitia sa în fisa de cronometrare colectivã (echipa primilor 5 porumbei, pentru clasamentul columbofililor), seria inelului matricol, contingent, sex, ziua, ora, minutul si secunda sosirii scrisã în fisã în dreptul pãsãrii respective.

Art. 39. a) Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescândã a vitezelor medii (metri/minut) calculate cu douã zecimale si pentru maximum 20% (douãzeci) din totalul porumbeilor angajati la concurs.

b) Numarul de porumbei luati in calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numarul total al porumbeilor cumulat din fisele de imbarcare al columbofililor participanti la acel concurs.

c) Punctajul penalizat al unui porumbel in clasamentul national se calculeazã dupã formula cu douã zecimale si anume: Lp x 1000 / Np în care Lp este locul porumbelului în clasament, iar Np numãrul de porumbei angajati pentru toate categoriile, iar pentru olimpiada la categoria I si II se vor recalcula puncajele de penalizare la porumbei dupa formula FCI: (porumbei clasati – locul in clasament + 1) x 100 / porumbei clasati. Mentionam ca pentru toate categoriile FCI mai putin maraton international numarul de la numitor nu va depasi 5000.

d) Asociatiile vor calcula punctajele penalizante pentru primii trei porumbei la categoriile prevazute de FCI in vederea stabilirii lotului olimpic al Romaniei folosind formula FCI

e) Pentru toate concursurile orele de începere si de terminare a zilei de zbor sunt:

•  ora rãsãritului 05:00:00.

• ora apusului 22:00:00

e) Porumbeii marcati dupã ora 22:00:00 pânã la ora 24:00:00 sunt considerati sositi în prima zi la întocmirea clasamentului. Lor li se va lua in calcul durata maximã de zbor a primei zile adicã diferenta dintre apusul soarelui si ora de lansare. Va fi introdus in calculator ora de sosire 22:00:00.

Porumbeii marcati dupã ora 24:00:00 pânã la ora 05:00:00 vor fi considerati sositi a doua zi. Va fi introdus în calculator ora de sosire 05:00:00 - pentru corectia definitivã a ceasului.

Art. 40. - Din clasamentele concursului trebuie sã rezulte:

a) Clasamentul porumbeilor: (anexa 13)

- antetul cu asociatiile columbofile participante;

- numãrul concursului;

- categoria de concurs;

- localitatea de lansare (eventual tara);

- principalele localitãti de sosire a porumbeilor;

- data si ora lansãrii;

- numãrul porumbeilor participanti;

- numãrul porumbeilor clasati;

- numãrul columbofililor participanti;

- ziua,ora, minutul, secunda si domiciliul primului porumbel din clasament;

- ziua,ora, minutul, secunda si domiciliu ultimului porumbel din clasament;

 În tabel:

- locul ocupat de porumbel;

- numele si prenumele columbofilului;

- numele asociatiei;

- inelul matricol si anul fiecãrui porumbel;

- sexul acestuia;

- ora, minutul si secunda corectate a sosirii porumbelului;

- distanta de zbor omologatã, calculatã cu GPS;

- viteza medie (metri/minut) a fiecãrui porumbel;

- punctajul penalizat al fiecãrui porumbel.

b) Clasamentul columbofililor: (anexa nr. 14).

- antetul ca mai sus,

- numãrul si felul concursului;

- localitatea de lansare;

- principalele localitãti de sosire;

- numãrul de porumbei angajati;

- numãrul de porumbei clasati;

- numãrul de columbofili participanti;

In tabel (in ordinea crescãtoare a punctajelor penalizate):

- numele si prenumele columbofilului;

- numele asociatiei;

- numãr de porumbei angajati de columbofilul respectiv;

- numãrul porumbeilor clasati

   - punctajul celor mai buni 2 porumbei din echipa primilor 5 porumbei la categoria I , II, III si maraton.

 - ordonarea în partea a doua a clasamentului si a columbofililor care nu au clasat nici un porumbel.

Art. 41. - Dupã fiecare concurs organizatorii sunt obligati ca în termen de maximum 15 zile de la data desigilãrii sã afiseze la loc vizibil si sã transmitã conducerii celorlalte asociatii participante cate un exemplar a clasamentelor concursului. Contestatiile, în cazul unor greseli de calcul, dactilografiere sau omisiune, se iau in considerare dacã au fost adresate, în scris, în termen de maximum 5 zile de la data aflãrii rezultatelor. Rãspunsurile, în scris, ale clasificatorului sau a comisiei tehnic-sportive organizatoare la contestatiile columbofililor, vis a vis de clasamente, este obligatorie. Dupã eventualele corecturi, clasamentele vor fi semnate de presedinte si responsabilul comisiei tebnic-sportive organizatoare.

 

Capitolul  XIV

Dosarul final al concursului

 

Alt. 42.- Actele concursului vor fi depuse, obligatoriu intr-un dosar (sau dosare) cu sinã.

Dosarul final al concursului va cuprinde urmãtoarele:

- clasamentele porumbeilor si columbofililor, în trei exemplare, semnate si stampilate corespunzãtor;

- procesul verbal de lansare;

- diagrama mijlocului de transport;

- certificatul sanitar veterinar vizat de medicii de vamã - când e cazul;

- procesul verbal de sigilare ceasuri – la toate categoriile

- procesul sau procesele verbale de pornire ceasuri;

- procesul verbal de desigilare a ceasurilor de concurs,

- alte procese verbale si acte pendinte de concursul respectiv, posibil abateri si sanctiuni;

- fisele de cronometrare colectivã (stampilate la locurile de lansare sau ambele, cand se opereazã desigilarea pe copii), intr-o anumitã ordine (pe asociatii, în ordine alfabeticã, etc.) completate corespunzator si fãrã stersãturi de cãtre clasificator la coloanele: diferente + -, timp realizat, viteza. Când clasamentul este intocmit pe calculator si când vitezele realizate si corectiile de timp apar pe un listing, acesta trebuie atasat la fiecare fisa sau când este vorba de un listing comun acesta se va atasa la fiecare concurs, pentru a usura verificarea;

- benzile ceasurilor de cronometrare (chiar si cele anulate) fiecare la fisa de care apartine, pentru a facilita verificarea.

- adresa si numãrul de telefon a persoanei cu care omologatorul poate lua legãtura.

Art 43. - Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de cãtre comisia tehnic-sportivã organizatoare la omologator, dupã cum urmeazã:

- la concursurile organizate cu peste 3000 de porumbei angajati, termenul de expediere (data postei) va fi de maximum 40 zile;

- la toate celelalte concursuri, termenul de expediere va fi de maximum 30 zile.

- ultimul clasament la maturi va fi inaintat omologatorului cel tarziu pana la 30 ale lunii septembrie.

Cu ocazia dosarului final al primului concurs se trimit, obligatoriu, listele de start ale columbofililor, planul de concursuri vizat de CNS, eventual derogãri de participare, etc.

Art. 44. a) Omologatorului desemnat judetului respectiv, în spetã asociatiei organizatoare li se vor expedia de cãtre delegatii - observatori, scrisorile din localitãtile de lansare.

Omologatorul are obligatia de a aplica întocmai prezentul RNS documentatiilor concursurilor. În cazul depistãrii unor abateri neintentionate, omologatorul are dreptul sã ia legãtura cu comisia tehnic - sportivã a organizatorului pentru remedierea erorilor.

b) La sfârsitul anului competitional, sfârsitul lunii septembrie (pentru maturi si tineri) si sfârsitul lunii octombrie (pentru pui), omologatorii vor raporta in scris si verbal, membrilor CNS despre cele constatate cu ocazia verificãrilor, omologãrii sau neomologãrii de dosare finale, motivele pendinte de aceste hotãrâri. Membrii CNS iau la cunostintã si voteazã în consecintã. Apoi (de obicei a doua zi) membrii Comitetului Director al FCPR valideazã rezultatele concursurilor pe întreaga tarã.

c) Dosarele concursurilor cu un exemplar al clasamentului (validat sau nevalidat) se vor pãstra, vreme de 2 ani la domiciliul omologatorului.

d)Cate douã exemplare a clasamentelor omologate (in prima fazã) se vor restitui, de cãtre omologator, asociatiei oganizatoare in termen de 30 zile, la maturi si la 15 zile, la pui, dupã terminarea sezonului competitional de concursuri.

 

 

 

 

Capitolul XV

 Rezultate centralizate

 

Art. 45. a) Odatã primite clasamentele validate, comisia tehnic sportivã a fiecãrei asociatii va trece, imediat, la centralizarea datelor, urmãrind porumbeii si columbofilii care vor realiza baremurile nationale conform art. 48 al RNS.

 Centralizarea finalã a rezultatelor la:

1) concursurile cu porumbei clasa sport se fac pe anul respectiv si pe ultimii doi ani (palmares), pe categorii de concursuri, atât la nivel de porumbei - campionatul porumbeilor (maturi si pui) cât si la nivel de columbofili - campionatul columbofililor.

2) concursurile cu porumbei clasa standard se face pe anul respectiv si pe ultimii doi ani si numai la porumbei, masculi si femele.

b) Un centralizator pentru campionatul national al porumbeilor, pe asociatie va cuprinde: antetul, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rând în ordine crescãtoare a punctajelor finale - numele si prenumele columbofilului, asociatia, inelul matricol al porumbelului, concursurile la care a participat, data lansãrii, distanta, locul ocupat si punctajul penalizat aferent -punctajul final si numãrul total de km realizati conform baremului si pe ultima coloanã doleanta columbofilului de a prezenta porumbelul respectiv la expozitia nationalã cu "E" (anexa nr. 15) Centralizarea pentru echipa asociatiei intra in atributiile fiecarei asociatii si se va face din primii 5 porumbei (indiferent de an) pentru fiecare categorie

c) Un centralizator pentru campionatul national al columbofililor, pe judetul respectiv, va cuprinde:

Antetul, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rând în ordine crescãtoare a punctajelor finale - numele si prenumele columbofilului, asociatia, concursurile la care a participat conform baremului, data lansãrii, distanta si punctajul penalizat aferent - punctajul final (anexa nr. 16).

d) Un centralizator pentru porumbei la clasa standard va cuprinde: antet, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rând (în ordinea descrescãtoare a punctajelor arbitrãrilor la nivel judetean) numele si prenumele columbofilului, asociatia, seria inelului porumbelului, sex, concursurile la care a participat conform baremului, data concursului, numãrul de kilometri parcurs si numãrul total, final de kilometri realizati, nota arbitrãrii la nivelul asociatiei (anexa nr. 17).

e) Trei exemplare ale centralizatoarelor finale, semnate si stampilate de cãtre presedinte si tehnic sportiv pentru certificarea realitatii datelor vor fi expediate, pânã cel târziu pe 15 octombrie (maturi sitineri) si 31 octombrie (pui), la omologator care va verifica veridicitatea celor prezentate în scris, insotite de 2 CD-uri cu aceste centralizatoare .

f) Omologatorul va retine un exemplar al centralizatoarelor iar douã, omologate sau eventual corectate, le va returna asociatiilor iar CD-urile le va inainta la FCPR pentru centralizarea rezultatelor in campionatul national.

Art. 46.- a) Campionatul porumbeilor si columbofililor (rezultatele finale) din clasa sport, se centralizeazã pe 1 an si pe 2 ani la nivel de:

 *   asociatie, de cãtre comisia tehnic-sportivã a asociatiei;

 *   federatie, de cãtre comisia tehnic-sportivã a federatiei;

 

Dar, toate acestea dupã ce, tehnicii sportivi ai asociatiilor, omologatorii, membrii CNS si membrii comitetului director a FCPR au întocmit, omologat, aprobat si validat fiecare clasament al porumbeilor si columbofililor din intreaga tarã conform normelor FCI si a prezentului Regulament National Sportiv.

b) Campionatul porumbeilor din clasa "standard", se centralizeazã cu baremurile indeplinite pe 1 an si pe 2 ani si arbitrãrile obligatorii la nivel de asociatie, federatie si tarã (national), conform normelor FCI.

 

Capitolul   XVI

Campionate ale asociatiilor, ale federatiilor si nationale

 

Art 47. CLASA SPORT:

A. Campionatul porumbeilor:

a)  Pentru campionatul porumbeilor la categoria de distantã I, 100-400 km - VITEZA se considerã punctajul realizat de porumbel în fix 5 (cinci) etape de concurs parcurgând minimum 750 km, într-un an. Pentru palmares de 2 ani sunt necesare 10 (zece) etape si minimum 1500 km (din care minimum 1 etapa in fiecare an);

b)  Pentru campionatul porumbeilor la categoria de distantã II, 300-500 km - DEMIFOND se considerã punctajul realizat de porumbel în 4 (patru) etape parcurgând minimum 1400 km. într-un an. Pentru palmares de 2 ani sunt necesare 8 (opt) etape si minimum 2800 km. (din care minimum 1 etapa in fiecare an);

c)   Pentru campionatul porumbeilor la categoria de distantã III, peste 500 km - FOND, se considerã punctajul realizat de porumbel in 3 (trei) etape, parcurgând minimum 1650 km intr-un an. Pentru palmares de 2 ani sunt necesare 6 (sase) etape si 3300 km (din care minimum 1 etapa in fiecare an);

d) Pentru campionatul porumbeilor la categoria MARATON, se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape peste 700 km parcurgând minimum 2400 km într-un an, cu participarea a cel putin 40 de crescatori la fiecare etapa. Pentru palmares pe 2 ani sunt necesare 6 (sase) etape peste 700 km. fiecare si minimum 4800 km (din care minimum 1 etapa in fiecare an).

e) Pentru campionatul porumbeilor la categoria MARATON INTERNATIONAL, se ia in calcul norma oficiala a FCI, adica 4 etape de peste 800 km, cu o participare de minim 50 de columbofili si un total de minim 3200 km in 2 ani , din care minimum o etapa in fiecare an.

f) ) Campionatul porumbeilor la categoria IV – GENERAL, se organizeazã anual si se considera punctajul realizat de porumbel in 6 (sase) etape parcurgand minimum 1500 km dupã cum urmeazã:

*   1-3 etape la categoria I, 100-400 km;

*   1-3 etape la categoria II, 300-500 km;

*   1-3 etape categoria III peste 500 km;

Pentru PALMARES ( 2 ani) se considera punctajul realizat de porumbel in fix 11 (unsprezece ) etape parcurgand mimimum 3000 km in doi ani (din care minimum 1 etapa in fiecare an) dupa cum urmeaza:

* 3 – 5 etape la categoria I, 100-400 km

*   2 – 6 etape la categoria II, 300-500 km;

*   1 – 3 etape la categoria III peste 500 km ;

g) Campionatul porumbeilor la categoria "Porumbel AS". Dacã un porumbel pe perioada unui an competitional a clasat de cel putin 10 ori poate fi inclus in acest campionat. Ierarhizarea se va face dupã numãrul de puncte penalizate si kilometri realizati.

h) Campionatul porumbeilor la categoria " Porumbel AS Palmares" sunt necesare cel putin 20 etape clasate pe parcursul a doi ani de zile cu 10 etape in fiecare an.

i) Dacã un porumbel îndeplineste conditiile normelor tuturor categoriilor poate participa, în cadrul campionatului national (în clasamentele finale) la toate categoriile de distantã.

B. Campionatul columbofililor:

a) La categoria de distantã I (100-400 km) – vitezã, se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1 la fix 5 (cinci) etape de concurs si norma de kilometri - 750 intr-un an. Pentru palmares pe 2 ani sunt necesare 10 (zece) etape de concurs si norma de 1500 km minim o etapa in fiecare an. Se pot lua in calcul si etape de la concursurile cu pui.

b) La categoria de distantã II (300-500 km) - demifond, se va lua în cacul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1 la fix 4 (patru) etape de concurs si norma de kilometri - 1400 intr-un an. Pentru palmares pe doi ani sunt necesare 8 (opt) etape de concurs si norma de 2800 km minim o etapa in fiecare an. Se pot lua in calcul si etape de la concursurile cu pui.

c) La categoria de distantã III (peste 500 km ) - fond, se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs si norma de kilometri -1650; Pentru palmares pe doi ani sunt necesare 6 (sase) etape de concurs si norma de 3300 km minim o etapa in fiecare an . Se pot lua in calcul si etape de la concursurile cu pui.

d)  La categoria Maraton, se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs peste 700 km. si norma de kilometri -2400. Pentru palmares pe doi ani sunt necesare 6 etape de concurs peste 700 si norma de 4800 km minim o etapa in fiecare an. Se pot lua in calcul si etape de la concursurile cu pui.

e)
Pentru campionatul crescatorilor la categoria "General" se vor lua în calcul punctajele cu penalizarea cea mai micã a echipelor columbofililor dupã cum urmeazã:

*   . 1 (o) etapã din categoria de distantã I (100-400 km), viteza;

*   .2 (douã) etape din categoria de distantã II (300-500 km), demifond;

*  .2 (douã) etape din categoria de distantã III (peste 500 km) cu norma de 1500 km realizata in aceste 5 etape, intr-un an. Pentru palmares pe 2 ani sunt necesare 10 (zece) etape de concurs si norma de 3000 km dupã cum urmeazã:

-2 (doua) etape din categoria de distanta I (100-400km), viteza
 ,

-4(patru) etape din categoria de distanta II (300-500km), demifond,

-4 (patru) etape din categoria de distanta III (peste 500 km).

f) Categoria "AS". La aceastã categorie pot participa columbofilii care au realizat norma cu echipa la toate cele 4 categorii: viteza demifond fond si general.Punctajul pentru categoria AS se face prin insumarea punctajului penalizant la toate cele patru categori enumerate mai sus. La palmares pe doi ani norma se dubleazã.

g) Titlul de Maestru al Sportului Columbofil se obtine dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

- doua titluri de campion national la porumbei

- doua titluri de campion national crescatori

- participari cu porumbei la doua olimpiade (exclus clasa standard)

Art. 48. - Campionatul porumbeilor din CLASA STANDARD (nu existã campionat al columbofililor la aceastã categorie)

a) Un porumbel "standard" poate fi arbitrat la nivel de asociatie, federatie sau national dacã a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minimum 150 de porumbei la etape de minimum 100 km distantã, cumulând minimum 2500 km femele si 3000 km masculi, pe perioada a 2 (doi) ani de zile, dar cu conditia ca in ultimul an sã fi participat la concursuri clasând 750 km femelele si 900 km masculii (nu are importantã numãrul de concursuri).

La un an norma de zbor pentru porumbeii” standard” este de 1500 km la masculi si 1250 km la femele indiferent de numarul concursurilor.

b) Arbitrarea finalã, la aceastã categorie, se face la nivelul Expozitiei Nationale, unde sunt adusi porumbei arbitrati la nivel judetean cu punctajele cele mai bune, în conditiile stabilite de Comitetul Director a Federatiei Crescatorilor de Porumbei din România.

 

PARTEA  AII-A

 SESIZÃRI, ABATERI, SANCTIUNI

 

Art. 49. a) Orice membru columbofil, indiferent de functia pe care o ocupã la nivel de asociatie, federatie sau national este obligat sã respecte întocmai prevederile prezentului Regulament.

b) Sesizãri cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie fãcute, obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat dupã observarea sau aflarea faptului în sine atât verbal cât si în scris. Ele se vor adresa, în principal organizatorilor de concursuri la nivel de asociatie, federatie, comisiilor de disciplinã de la aceste nivele dar si omologatorilor, membrilor CNS, membrilor comisiei de disciplinã si litigii a FCPR sau membrilor Comitetului Director al FCPR.

Art. 50. - Când a fost descoperitã o fraudã si s-au întocmit procese verbale în acest sens sau a apãrut un litigiu pe acte, pe documente acestea trebuie pãstrate de cãtre comisia de disciplinã care a dispus în cauzã, deoarece hotãrârea respectivã poate fi atacatã la nivelele superioare de organizare a sportului columbofil din România. Comisia de disciplinã nu are dreptul sã elibereze pãrtilor în litigiu documentele cauzei.

Art. 51. - Comisia de disciplinã si litigii a FCPR îsi desfasoarã activitatea independent de celelalte comisii si comitete de conducere a FCPR. Orice interventie este interzisã. Orice hotãrâre de anulare a unor rezultate sau excludere dispusã de comisiile de disciplinã la nivel inferior, care nu este acceptatã, trebuie anuntatã Comisiei de Disciplinã si Litigii a FCPR cu documentatia respectivã, în copie, care va reanaliza cauza (în prezenta pãrtilor, dacã e necesar) si va lua hotãrârea definitivã.

Art. 52.- Activitãti si omisiuni "columbofile" interzise sub sanctiunea de anulare rezultate:

1) clasament intocmit prin cumularea porumbeilor de pe mai multe procese verbale de lansare;

2) concursurile organizate în afara perioadei de programare,neaprobate de FCPR,

3) angajarea unuia sau a mai multor porumbei în afara listei de start va antrena anularea acelor porumbei la concursurile in care au fost angajati;

4) clemarea porumbeilor de acasã,sau clemarea porumbeilor de catre proprietarul lor atat la concurentii cu ceasuri mecanice cat si electronice, duce la anularea rezultatelor din acel an;

5) primirea porumbeilor la concursuri fãrã inele matricole, cu inele tãiate, lãrgite, sudate, falsifacate

6) îmbarcarea porumbeilor fãrã clemã de concurs, a celor bonavi, a puilor la concursurile cu maturii si tinerii;

7) clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleasi cleme de la alt concurs (seria intreagã, nu atunci unde din amestec apar câteva) - fac exceptie clemele electromagnetice care sunt permanente;

8) neprimirea delegatilor si neprezentarea ceasului de cronometrare comisiei de control la domiciliu va determina anularea rezultatelor columbofilului proprietar de ceas pe intreg anul;

9) cuseta cu douã cleme si marcarea corespunzãtoare;

10) marcarea fara clemã va fi anulatã;

11) nesigilarea mijlocului de transport dupa imbarcare sau distrugeri de sigilii si boxe cu scãpãri de porumbei pe timpul transportului porumbeilor în concurs;

12) lansarea porumbeilor din alt loc decât cel trecut în procesul verbal de lansare cu exceptia cazurilor de fortã majorã (art. 28, alin. c ).

13) delegatului - observator care nu s-a prezentat la locul si ora lansãrii porumbeilor altor asociatii i se vor anula 2 etape clasate din anul respectiv.

14) folosirea altor distante decât cele constatate prin GPS.

15) columbofilului numit, care refuzã participarea la clemarea si îmbarcarea porumbeilor la un concurs i se va anula etapa în cauzã;

16) columbofililor cu ceasuri oprite, benzi rupte, defecte etc sau care nu au clasat nici un porumbel dacã nu s-au prezentat la controlul final si nici la concursul urmãtor sau la prima întâlnire a clubului dupã ultimul concurs cu ceasul sigilat sau desfacut pentru a preda banda sau listingul, care sa fie atasate la fisele de cronometrare sau imbarcare, li se vor anula toate rezultatele din anul respectiv.

17) neprezentarea cu ceasul constatator la locul si ora stabilite pentru marcarile de control initial (mai putin cei cu ceasuri electronice) , sau control final;

18) banda si fisa de cronometrare nu au fost completate corespunzãtor, continând modificãri, stersãturi, completãri;

19) marcãrile de pe bandã care nu se pot citi integral;

20) banda nu este perforatã sau contine perforãri între controlul initial si cel final, inclusiv;

21) ceas de cronometrare oprit (exceptie fac situatiile în care ceasurile au control intermediar regulamentar)

22) banda de cronometrare este pe tamburul exterior;

23) dosare de concursuri incomplete sau cu greseli de calcul sau de dactilografiere;

24) abateri mai mari de 3 minute pe zi a tuturor tipurilor de ceasuri ( mecanice sau electronice) de la ora exactã atât la controalele intermediare cât si la cele finale;

25) fixarea - pornirea gresitã a ceasurilor.

26) rezultate finale neconforme cu articolele 47 (litera a si b) si 48

27) expedierea tardivã a corespondentei, dupã data stabilitã de RNS.

28) prezentarea la activitãtile columbofile a unui membru în stare de ebrietate cu generare de incidente duce la anularea rezultatelor proprii la concursul respectiv.

29) generarea de incidente violente, jigniri, aducerea de acuzatii fara prezentarea de probe concrete (inclusiv reclamatiile care nu se confirma) fata de colegii columbofili

Orice încercare de eludare a prezentului RNS

Art. 53. - Unele actiuni interzise sub sanctiunea de excludere:

a)  Furturi de cleme, de porumbei în timpul imbarcãrii, transportului, lansãrii;

b)  Detinerea de porumbei farã drept de proprietate (furati, prinsi etc.)

c) Detinerea de instalatii in scopul prinderii porumbeilor

Art. 54. In cazul in care se constatã unele abateri în activitatea clasifacatorului sau delegatului -lansator comisia tehnic sportivã organizatoare poate propune aplicarea de sanctiuni disciplinare.

Art. 55. - Sanctiunile se vor aplica numai în urma unor cercetãri (anchete) minutioase (de multe ori sunt necesare declaratii, a cel putin doi martori), intreprinse de membrii comisiei de desigilare ceasuri, comisiei tehnic - sportive organizatoare, comisiei de disciplinã judetene, omologatori, membrii CNS, ai Comitetului Director si membrii comisiei de disciplinã si litigii ai FCPR.

Orice sanctiune trebuie adusã la cunostinta celui implicat prin adresã scrisã.

Alt. 56. a) Toate divergentele ivite între columbofil si asociatie, federatie sunt de competenta comisiei de disciplinã si litigii a FCPR. Columbofilii si asociatiile, federatiile au dreptul sã transeze diferendele, farã rezerve. Orice clauzã inseratã în programul unui concurs sau hotãrârile unei asociatii, care prevãd interzicerea pentru columbofili de a se adresa unei comisii de disciplinã este nulã si neavenitã.

b) Asociatile si membrii lor îsi interzic formal sub sanctiunea de excludere, orice actiune în justitie contra FCPR sau asociatii columbofile pentru faptul cã au compãrut in fata unei comisii de disciplinã columbofilã. Actiunea in justitie poate fi promovata numai dupa epuizarea tuturor formelor de judecata de catre comisiile de disciplina de la nivelul asociatiei si FCPR.

c) Dacã dupã epuizarea tuturor mijloacelor pentru a obtine executarea unei decizii date de comisia de disciplinã si litigii, vinovatul nu s-a supus deciziei, FCPR va judeca oportunitatea de a deferi cazul organelor in drept.

d) Membrii CNS si ai comisiilor sportive sau delegatii acestora au dreptul de a verifica în orice moment corectitudinea desfãsurãrii concursurilor. Toate documentele concursurilor ce fac obiectul unei contestatii ce trebuie rezolvatã de comisia de disciplinã si litigii a FCPR trebuie sã fie pãstrate pentru perioada mentionatã cel putin tot atât cât procedura nu a fost terminatã.

Art. 57. a) Orice caz litigios neprevãzut de prezentul regulament este rezolvat mai intâi de comitetul de conducere al asociatiei, federatiei. În caz de neacceptare a deciziilor, pãrtile în cauzã pot recurge la comisia de disciplinã si litigii a asociatiiilor sau a FCPR.

b) Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum si excluderea din activitatea columbofilã conform Statutului.

Art. 58. Prezentul regulament trebuie sã fie respectat cu strictete de toti membrii FCPR si se aplicã la toate concursurile organizate de federatii, asociatii.

Orice propunere de modificare sau completare la prezentul regulament trebuie sã fie sustinutã spre aprobare de CNS din FCPR.

 

PARTEA  AIII-A

EXPOZITII COLUMBOFILE, DISTINCTII

 

Art. 59.- Toate expozitiile columbofile la nivel de asociatie, interjudetene, de federatie, cele nationale, cele internationale si olimpiade se organizeazã dupã perioada concursurilor, de obicei în lunile de iarnã, în fiecare an cu exceptia olimpiadei care se organizeazã o datã la doi ani.

Art. 60. - Conducerea asociatiilor poate organiza expozitii columbofile la nivel de asociatii columbofile sau interjudetean, conducerile federatiilor la nivel de federatie cu participarea porumbeilor de sport sau standard; pot participa si porumbei de ornament (agrement) chiar si alte specii de pãsãri si animale mici.

Art. 61. - Participarea porumbeilor în expozitii se face în ordinea valoricã a punctajului pe categorii de distantã pentru porumbeii de sport, a valorii arbitrajelor pentru porumbeii de "standard", în functie de capacitatea sãlilor si alte criterii stabilite de organizatori.

Art. 62. a) Expozitiile nationale pentru porumbei maturi si pui în functie de rezultatele obtinute pe unu sau doi ani, clasa SPORT si clasa STANDARD se organizeazã de cãtre FCPR si asociatii.

b) Numãrul de porumbei participanti se stabileste de cãtre CNS în functie de capacitatea sãlilor de expozitie si nivelul rezultatelor din anul respectiv.În acest sens, comitetul de conducere al asociatiei organizatoare, CNS si împuternicitul cu întocmirea clasamentelor finale, în campionatul national, clasa Sport, cu cel putin o lunã înainte de deschiderea expozitiei, vor stabili numãrul de locuri oferit în expozitie fiecãrei categorii de concursuri - I, II, III, IV, V (maraton), VI (maraton international) pe unu si doi ani (palmares) , AS la porumbeii maturi si pui ca si numãrul porumbeilor la clasa "standard".

c) Se vor delimita, în acest sens, în functie de clasamente si optiunile membrilor columbofili pentru participare la expozitia nationala, în campionatul national deja întocmit, limita superioarã a punctajului penalizat a unui porumbel acceptat in expozitie si va aduce, imediat, la cunostinta asociatiilor columbofile, prin adresã de lucru, cele stabilite.

d).Un porumbel poate participa la expozitie numai intr-o singura categorie (la alegere) chiar dacã este prezent în mai multe clasamente din campionatul national.

Columbofilii au obligatia sa prezinte la Expozitia Nationala anuala, porumbeii care au indeplinit baremul stabilit de CNS pentru una din categoriile de distanta; in caz contrar nu vor putea lua rezultatele anului in curs la categoria Palmares in anul urmator. Se va analiza situatia de la caz la caz in functie de dovezile prezentate.

e) Tabelele, cu porumbeii participanti , semnate de presedinte si responsabilul tehnic- sportiv vor fi trimise organizatorilor expozitiei nationale.

f) Imputenicitul FCPR va întocmi clasamentele în campionatul national dupã ce a primit din partea asociatiilor toate rezultatele finale centralizate si validate. Aceste clasamente vor fi incluse în "Catalogul Expozitiei Nationale" a anului respectiv.

g) In situatia in care la expozitiile nationale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fii despagubit astfel:

- daca porumbelul figureaza in primele 20 de locuri din campionatul national valoarea sumei este de 500 Euro,

- daca porumbelul figureaza dupa primele 20 de locuri din campionatul national valoarea este de 300 Euro.

Art. 64. - Ordinea clasamentelor din catalog:

a) - clasamentul porumbeilor în campionatul national:

categoria viteza 100-400 km

1. - categoria vitezã, maturi

2. - categoria vitezã, pui

3. - categoria vitezã, palmares, maturi

b) - clasamentul columbofililor în campionatul national:

5. - categoria vitezã cu porumbei maturi

6. - categoria vitezã cu porumbei pui

7.- categoria vitezã, palmares

c) - clasamentul asociatiilor (anual):

9.- categoria vitezã

d) - clasamentul porumbeilor în campionatul national:

categoria demifond 300-500 km

10. - categoria demifond, maturi

11. - categoria demifond, pui

12. - categoria demifond, palmares, maturi

e) - clasamentul columbofililor în campionatul national:

13. - categoria demifond

14. - categoria demifond, palmares

f) - clasamentul asociatiilor (anual):

15- categoria demifond

g) - clasamentul porumbeilor in campionatul national:

categoria fond peste 500 km

16.- categoria fond, maturi

17.- categoria fond, palmares

h) - clasamentul columbofililor in campionatul national:

18.-categoria fond

19.- categoria fond palmares

i) - clasamentul asociatiilor

20.- categoria fond (anual)

j).- clasamentul porumbeilor in campionatul national:

categoria general

21.- categoria general 1 an maturi

22.- categoria general palmares maturi

k) - clasamentul columbofililor in campionatul national:

23.- categoria general

24.- categoria general palmares

l) - clasamentul asociatiilor

25.- categoria general palmares anual

m)- clasamentul porumbeilor in campionatul national

categoria maraton

26.- categoria maraton maturi 1 an

27.- categoria maraton palmares

n) - clasamentul asociatiilor

28.- categoria maraton

o) - clasamentul porumbeilor la Maraton International

29.- categoria Maraton International Palmares

p) - clasamente categorii speciale:

30.- porumbel AS maturi 1 an

31.-porumbel AS pui 1 an

32.- porumbelul AS palmares

33.- columbofil AS 1 an

34.- columbofil AS palmares

35.- porumbel standard 1 an

36.- porumbel standard palmares 

- Clasamentul asociatiilor, numai anual, se intocmeste din
totalul punctelor penalizate a echipelor primilor fix 5 porumbei la categoria
respectiva 1 an,

- La categoria standard se expun porumbeii individual pe sexe si pe echipe de
5 masculi si 5 femele, porumbei care au indeplinit normele FCI - kilometri
parcursi in doi ani.

Art 64. - In vederea participarii la expozitia nationala porumbeii acceptati dupa punctajele precizate vor trebui vaccinati si prezentat certificat sanitar veterinar in acest sens. Comisia tehnic-sportiva a asociatiei participante va completa pentru fiecare porumbel fisa de expozitie (anexa nr. 18) in care va trece toate etapele clasate de porumbelul respectiv, pe unu sau doi ani dar va sublinia numai etapele specifice categoriei din care face parte. Programul expozitiei nationale va fi trimis la asociatii prin adresa de lucru din timp. Delegatul asociatiei se va prezenta la sala expozitiei nationale cu o zi inaintea deschiderii oficiale, cu porumbeii sanatosi, cu o igienã perfectã, fisa fiecaruia, tabelul cu porumbeii respectivi, certificatul sanitar-veterinar si clasamentele omologate ale concursurilor (pe ultimii doi ani, daca prezinta porumbei la palmares). Pentru porumbelul anuntat dar neprezentat in expozitie organizatorii vor percepe o taxa de imputare care va fi achitata imediat de delegat, la prezentarea celorlalte pasari.

Art 65. - In ziua dinaintea deschiderii oficiale, comisia Corpului National de Arbitri va arbitra toþi porumbeii de la clasa Standard dar si porumbeii de la clasa Sport care in doi ani au realizat baremurile de kilometri ceruti de FCI clasei standard. Rezultatul arbitrarilor va aparea intr-o fisa volanta in timpul expozitiei, anexa la Catalog.

Art. 66.- a) Drept distincþii, semne onorifice cu care se recompenseaza un merit, de obicei, in columbofilia romana se folosesc cupe, diplome si diferite premii (in functie de posibilitati, federatiile si asociatiile pot stabili si alte forme si sisteme de premiere a porumbeilor si a columbofililor).

b) La expozitia nationalã premierea se face de catre FCPR sau de
organizatorii  expozitiilor si de  catre  organizatorii  concursurilor nationale
(internationale);

c) Ocupanþii primelor trei locuri in clasamentele din campionatul national atât la porumbei cat si la columbofili, ocupantii primelor trei locuri din clasamentele
judetene, la toate categoriile, porumbeii "AS", columbofilii "AS" vor primi cupe, chiar daca unii din porumbei nu sunt prezenti in
expozitie,

d) Porumbeii prezenti in expozitie vor primi diplome de participare dar cu
locul stabilit in campionatul national.

e)  La concursurile nationale (internationale) unde a fost depus un fond de
premiere pe langa cupe la primele trei locuri se acorda diplome la toti porumbeii
clasaþi, dupa protocolul incheiat de organizatorii concursurilor cu CNS si
Comitetul Director al FCPR.

Art. 67. - Comitetul Director al FCPR la propunerea CNS hotareste anual manifestarile columbofile internationale la care se va participa. Pentru Olimpiada columbofila, ce are loc o data la doi ani, ºi alte manifestari columbofile interne si internationale Lotul National al Romaniei la clasa Sport este format, conform normelor FCI, din cei mai buni 15 porumbei de palmares:

a)     3 porumbei la categoria I – viteza ( 100 – 350 km conform normelor FCI);

b)     3 porumbei la categoria II – demifond (300 – 500 km );

c)     3 porumbei la categoria III - fond sau categoria V -maraton;

d)    3 porumbei la categoria IV - general.

e) 3 porumbei la categoria VI – maraton international

La clasa Standard - Lotul National al Romaniei este format din 10 porumbei, 5 masculi si 5 femele, cu cele mai mari punctaje la arbitrarile din cadrul expozitiei nationale. Membrii Corpului National de Arbitri au competenta de a hotari rearbitrarea primilor 15 masculi si 15 femele in preziua plecarii la Olimpiada.

 

PARTEA  A IV-A

 DISPOZITII FINALE

 

Art. 68. - Prezentul RNS anuleaza celelalte regulamente si constituie actul normativ in baza caruia se desfasoara activitatea columbofila sportiva din Romania, fiind obligatoriu pentru toate federatiile si asociatiile columbofile afiliate la FCPR.

Art. 69.
- Prezentul regulament este valabil pâna la abrogare.

 

 Presedintele Federatiei Crescatorilor de Porumbei din Romania

 Florin Bilan

Preºedintele Comitetului National Sportiv

Liviu Parvulescu 

 

ANEXE

 

Nr. 1 - Memoriu pentru organizarea concursurilor de fond si maraton

Nr. 2 - Planul de concursuri

Nr. 3 - Procesul verbal de lansare

Nr. 4 - Lista de start

Nr. 5 - Fisa de cronometrare colectiva

Nr. 6 - Diagrama

Nr. 7 - Proces verbal de sigilare

Nr. 8 - Proces verbal de pornire

Nr. 9 - Proces verbal de control intermediar (pentru cazul cand comisia de verificare de la domiciului crescatorului introduce bilet in ceasul crescatorului)

Nr. 10 - Porces verbal al porumbeilor prezentati

Nr. 11-Anuntul telefonic

Nr. 12 - Proces verbal de desigilare

Nr. 13 - Clasamentul porumbeilor

Nr. 14-Clasamentul columbofililor

Nr. 15 - Centralizator porumbei

Nr. 16- Centralizator columbofili

Nr. 17 - Centralizator clasa standard

Nr. 18 - Fisa de expozitie.